5 vinkkiä lannoituksen suunnitteluun aloitteleville marjojen tunneli- ja kasvihuoneviljelijöille

Kun tilalla tehdään päätös aloittaa marjojen tunneli- tai kasvihuoneviljely rajoitetussa kasvualustassa, yksi tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä on lannoitus. Rajoitetussa kasvualustassa lannoitus tehdään kastelun mukana. Asiantuntija laatii reseptin, jota seuraamalla lannoitus toteutetaan. Tunneli- ja kasvihuoneviljelyssä lannoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi sadon määrään ja -laatuun, joten kastelun ja lannoituksen suunnittelu on tehtävä huolella. Seuraavaksi kerron viisi tekijää, jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

Vinkkejä aloittelevalle marjojen tunneliviljelijälle

Marjojen viljely tunneleissa ja kasvihuoneissa rajoitetussa kasvualustassa on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Optimaalinen tuloksen saavuttamiseksi viljelijän on hyvä minimoida sadon määrää ja laatua heikentävät tekijät niin ennen viljelykauden alkua kuin sen aikana.