Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä

  Kekkilä Oy
  Äyritie 8D
  01510 Vantaa
  FINLAND

  Tel.: +358 20 790 4910
  Fax: +358 20 790 4830

 • Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Nina Kinnunen
  Kekkilä Group

 • Rekisterin nimi

  Kekkilä Group -asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, markkinointiin Kekkilä Groupin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

 • Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot yhteydenottoa varten)
  Kiinnostustiedot
  Lupatiedot

 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kekkilä Groupin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

 • Tietojen poistaminen

  Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

 • Kielto-oikeus

  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.