Hyppää sisältöön

Viljelyn aloitus Natural Control viljelylevyillä

8 maaliskuun, 2019

Natural Control -levyt on valmistettu puristamalla kuivattu kasvualustamateriaali. Puristaminen mahdollistaa paremman kestävyyden kuljetuksen aikana. Kuivat levyt ovat kevyempiä ja täten helpompi ja edullisempi lastata ja kuljettaa. Seuraavat ohjeet kertovat, miten kuivatut ja puristetut levyt turvotetaan kastelemalla ennen istutusta.

Viljelyn aloitus

Levyt asetellaan paikoilleen siten, että levy sijoittuu keskelle pussia. Istutusreiän perforoitu muovilappu repäistään pois ja tippuletkut asetetaan, joko muovin alle lappeelleen tai pystyyn niitä varten porattuihin reikiin.

Turvottaminen

Peruslannoittamattomat levyt turvotetaan viljelykosteuteen kasville sopivalla lannoiteliuoksella. Alkukasteluun suositellun lannoiteliuoksen johtokyky on:

  • Tomaatille 4,0 mS/cm
  • Kurkulle 3,0 mS/cm
  • Paprikalle 2,5 mS/cm
  • Mansikalle 2,0 mS/cm

Alkukastelu tehdään aluksi pienin vesimäärin (0,5 dl/ tippu), jotta vesi ei valu pois kuivan levyn päältä pussin reunoille. Kasvilajista riippuen viljelykosteus saavutetaan, kun levy on kastunut 50-70% kosteuteen. Tarvittava ravinneliuosmäärä määräytyy kasvualustan tilavuuden mukaan.

Alkukastelun ravinneliuoksen määrä

Alkukastelun ravinneliuosmäärä riippuu levyn koosta. Tarvittava nesteen määrä on 5-7 dl / kasvualusta litra kasvustosta riippuen.

Esimerkki

100x16x12 Natural Control levy (19,2 litraa) tarvitsee alkukasteluun ravinneliuosta n. 10-14 litraa. Jos tippuja on levyä kohden 4 kpl niin alkukastelussa joka tipusta annetaan ravinneliuosta 2,5-3,5 litraa/ levy ja se jaetaan 1-2 dl erissä. Kasteluväli on 30-60 minuuttia

Istutuskosteus

Ennen istutusta viljelylevyyn on taimien tasaisesta kosteudesta huolehdittava jotta ne istutettaessa lähtisivät tasaisesti kasvuun. Istutuksen jälkeen on huolehdittava että myös taimikuutio pysyy riittävän kosteana (min. 50%) kunnes taimi on juurtunut varsinaiseen kasvualustaan.

Tomaatille ja mansikalle sopiva istutuskosteus on 50% levyn kokonaistilavuudesta. Kurkulle ja paprikalle optimaalinen kosteustaso on 70% levyn kokonaistilavuudesta.

Istutuksen jälkeen levyn sivuun tehdään vinoviillot jotta ylikasteluvesi pääsee valumaan pois pussista. Viillot tehdään taimiväliin ja aivan levyn pohjaan saakka.

Natural Control

Haku