5 vinkkiä lannoituksen suunnitteluun aloitteleville marjojen tunneli- ja kasvihuoneviljelijöille

Kun tilalla tehdään päätös aloittaa marjojen tunneli- tai kasvihuoneviljely rajoitetussa kasvualustassa, yksi tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä on lannoitus. Rajoitetussa kasvualustassa lannoitus tehdään kastelun mukana. Asiantuntija laatii reseptin, jota seuraamalla lannoitus toteutetaan. Tunneli- ja kasvihuoneviljelyssä lannoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi sadon määrään ja -laatuun, joten kastelun ja lannoituksen suunnittelu on tehtävä huolella. Seuraavaksi kerron viisi tekijää, jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

Vinkkejä aloittelevalle marjojen tunneliviljelijälle

Marjojen viljely tunneleissa ja kasvihuoneissa rajoitetussa kasvualustassa on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Optimaalinen tuloksen saavuttamiseksi viljelijän on hyvä minimoida sadon määrää ja laatua heikentävät tekijät niin ennen viljelykauden alkua kuin sen aikana.

Viljelyn aloitus Natural Control viljelylevyillä

Natural Control -levyt on valmistettu puristamalla kuivattu kasvualustamateriaali. Puristaminen mahdollistaa paremman kestävyyden kuljetuksen aikana. Kuivat levyt ovat kevyempiä ja täten helpompi ja edullisempi lastata ja kuljettaa. Seuraavat ohjeet kertovat, miten kuivatut ja puristetut levyt turvotetaan kastelemalla ennen istutusta.

Marjanviljely siirtyy rajoitettuun kasvualustaan

Marjojen kuten mansikoiden, vadelmien ja mustikoiden peltoviljely avomaalla siirtyy enenvissä määrin ns. tunneliviljelyksi. Tunneliviljelyn etuja ovat pidempi kasvukausi ja aikaisempi sato, joka on laadukkaampi ja viljelijän tarkasti ajoittama.