Hyppää sisältöön

Kastelu mansikan ja vadelman tunneliviljelyssä turvepohjaisilla kasvualustoilla

20 syyskuun, 2021

Kasvualustaa valittaessa mansikalle ja vadelmalle tunneliviljelyssä on huomioitava niiden herkkyys juuristo-ongelmille. Onkin tärkeää valita ilmava ja läpäisevä kasvualusta.

Kasvualustan ilmavuus ja rakenne

Jotta kasvualustaan saadaan tarpeeksi ilmatilaa ja läpäisevyyttä, raaka-aineina käytetään materiaaleja, jotka lisäävät kasvualutan karkeutta. Kasvualustan yhteensopivuus koneiden ja laitteiden kanssa sekä istutuksen sujuvuus ovat tärkeitä kriteerejä nykyaikaisessa viljelyssä. Ekologisuus ja kotimaisuus ovat myös monille viljelijöille valintaperusteita

Kekkilä Professionalin FBM tuotteet marjanviljelyyn vastaa modernin mansikan ja vadelman viljeyn tarpeisiin.

FBM tuotteet on valmistettu laadukkaista raaka-aineista kuten turpeesta, sammaleesta, tupasvillasta, puukuidusta sekä perliittistä. Turve pidättää hyvin vettä ja antaa pienet kastelutekniset ongelmat ja kasteluvirheet anteeksi. Esimerkiksi ns. kova turve, joka koostuu hitaasti maatuvista kasvinosista, on osoittautunut marjojen viljelyssä toimivaksi ja sopii hienomman rakenteensa vuoksi esimerkiksi ruukuntäyttökoneisiin.

Turvepohjaisten kasvualustojen kastelu viljelykaudella

Viljelyn alkuvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kastelumääriin. Turvepohjaisen kasvualustan kastelu kannattaa aloittaa pienillä, usein toistuvilla kasteluilla, jotta vesi ehtii imeytyä kasvualustaan. Sammallisäys kasvualustassa edesauttaa kasvualustan kastumista tasaisesti ja nopeasti.

Juurten kehitys

Alkuun juurten kehitys on hidasta erityisesti avojuurisilla taimilla. Juuriston vedenotto tapahtuu pääosin nuorimpien kärkiosien kautta. Pysyäkseen vedenottokykyisenä juuristo tarvitsee happea, jota se saa kasvualustapartikkeleiden välissä olevasta ilmasta. Taimien juurimassan lisääntyessä kastelu voi olla reilumpaa. Myös kasvualustan lämpötila vaikuttaa vedenottoon.

Sääolosuhteet

On tärkeää seurata lämpötilan vaihteluja tunnelin sisällä, sillä kasvualustan lämpötila voi vaikuttaa kasvin kykyyn ottaa vettä. Esimerkiksi kevätviljelyssä tunnelien lämpötila voi laskea hyvin alas yöllä ja päivällä kasvualustan lämpeneminen ilman lämpötilaa vastaavaksi voi viedä tunteja.

Viljelykaudella on kiinnitettävä huomiota sääolosuhteisiin kastelutiheyttä ja -aikoja säädettäessä.

Kasvi kuluttaa vettä haihduttamalla ja runsas säteily lisää haihduntaa lämmittämällä ilmaa lehtien lähellä. Myös ilmankosteudella on suuri merkitys haihduntaan. Kasvi haihduttaa lehden ilmarakojen kautta, ja jotta haihdutus toimisi, ilmarakojen läheisyydessä ilma ei saa olla liian kuivaa tai liian kosteaa. Vettä tulee olla saatavilla riittävästi, ettei kasvu pysähdy.

Kasvualustan kosteuden ylläpito erityisesti runsaalla säteilyllä on ensiarvoisen tärkeää. Kasvin lämpötila laskee, kun haihdunta on riittävää.

Kastelumäärien laskeminen ja tarkkailu

Kasvualustan kastelun tarvetta voidaan laskea kasvualustavolyymin mukaan. Pieni kastelu on noin 2-3 %, normaalikastelu 4-5 % ja iso kastelu 6-8 % kasvualustan volyymista.

Ongelmien korjaaminen ylikastelulla

Normaalisti viljelijä pärjää pienillä ja normaaleilla kasteluilla, iso kastelu on tarpeen, jos tarvitaan ylikastelua. Ylikastelulla taataan riittävä kastelumäärä ja voidaan tasata kosteusolosuhteet tunnelin eri osissa. Ylikastelulla voidaan myös korjata johtokykyä kasvualustassa, jos johtokyky on esimerkiksi noussut liian korkeaksi. Liian korkea johtokyky estää juurten vedenottoa.

Kastelun tarkkailu

Kasvualustan kosteutta voidaan tarkkailla erilaisilla mittareilla. Erimerkkiset mittarit mittaavat eri menetelmillä kosteutta ja antavat siksi erilaiset tulokset kosteudessa. Tämä kannattaa huomioida erityisesti karkeilla kasvualustoilla. Helppo keino mitata kosteus on ottaa käteen kourallinen kasvualustaa. Jos vettä irtoaa helposti puristamalla, kosteus on riittävä. Jos taas puristamalla saa irti pari tippaa tai vähemmän, on syytä lisätä kastelua. Jos vettä lähtee näytteestä puristamatta, kastelua on vähennettävä. Korkeissa vadelmaruukuissa on syytä tarkkailla, ettei kasvualusta ruukun pohjalla ole pintaa huomattavasti kosteampi. Yöksi kasvualustan kosteus saa hieman laskea, sillä muutoin juuripaine nostaa vettä kasviin turhaan, ja saattaa seurata ongelmia esimerkiksi härmän kanssa.

Lue lisää marjanvilejlytuotteistamme täältä

Haku