Hyppää sisältöön

Mitä rikkakasvit ovat?

28 toukokuun, 2020

Tämä on ensimmäinen osa rikkakasveja koskevasta kahden artikkelin sarjastamme. Tässä artikkelissa kerrotaan perustietoja rikkakasveista. Minkä tyyppisiä rikkakasveja on olemassa ja miten ne päätyvät viljelypaikoille? Toinen artikkeli julkaistaan muutaman viikon päästä, ja siinä kerrotaan lisää toimenpiteistä, joilla voit itse torjua ja hallita rikkakasvien leviämistä viljelyksilläsi.

Tutustuminen kasvihuoneissa ja muilla viljelypaikoilla kasvaviin rikkakasveihin on hyvä aloittaa vastaamalla seuraavaan kysymykseen: 

Mitä rikkakasvit ovat? 

Määritämme rikkakasvit kasveiksi, joita esiintyy viljelypaikoilla (kasvihuoneissa, taimitarhoilla, pelloilla) mutta jotka eivät ole osa varsinaista viljelyä. Tämä kattaa kaikki epätoivotut kasvit, jotka kasvavat siis väärässä paikassa väärään aikaan. 

Joskus rikkakasveja kuvataan kasveiksi, joille ei ole vielä keksitty oikeaa käyttötarkoitusta. Rikkakasvit ovat joka tapauksessa yksi suurimmista haasteista puutarhatuotannossa ja maataloudessa yleensäkin. Rikkakasveihin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi on tunnettava niiden biologia, ekologia ja erityispiirteet. Kun kaikki tämä on tiedossa, voidaan toimia sen mukaisesti. 

Biologia 

Rikkakasveilla on nähdäksemme hyvin mielenkiintoinen biologia. Niiden evoluutio on kulkenut käsi kädessä maatalouden kehityskulkujen kanssa. Vuosien aikana rikkakasvit ovat mukauttaneet biologiaansa niin, että ne voivat hyödyntää kaikki hallittujen kasvuolosuhteiden edut ja olla aina muutaman askeleen viljelykasveja edellä. 

Jotkut lajit ovat sopeuttaneet lepotilaansa. Tämä tarkoittaa, että kyseiset rikkakasvit tuottavat useita siemeniä, jotka itävät eri aikoina. Näin samaan aikaan tuotettujen siementen itäminen leviää pidemmälle aikavälille, joten kasvin selviytymismahdollisuudet paranevat. Toiset rikkakasvit pystyvät lyhentämään tai pidentämään kasvukauttaan ilmasto-olosuhteiden mukaan. Lisäksi jotkut rikkakasvilajit tuottavat valtavat määrät siemeniä. Muita rikkakasvien sitkeyttä selittäviä ominaisuuksia ovat niiden parantunut kestävyys sekä kasvuun ja lisääntymiseen liittyvä sopeutumiskyky. 

Yleisiä lajeja 

Rikkakasvit voidaan jakaa kahteen alaluokkaan eli yksivuotisiin ja monivuotisiin rikkakasveihin. Yksivuotiset rikkakasvit leviävät vain siementen välityksellä. Niillä on tyypillisesti lyhyt kasvukausi ja hyvin runsas siementuotanto. Yleisiä lajeja ovat kylänurmikka (Poa annua), viherpantaheinä (Setaria viridis) ja pihatähtimö (Stellaria media). 

Monivuotiset rikkakasvit leviävät sekä siementämällä että kasvullisesti. Ne leviävät juurakoiden, mukuloiden ja varsien kautta. Näin ollen niistä on erityisen vaikeaa päästä eroon. Jopa kemiallinen torjunta osoittautuu usein riittämättömäksi. Tavallisia monivuotisia rikkakasveja ovat juolavehnä (Elymus repens) ja voikukka (Taraxacum officinale). 

Rikkakasvien tyypillinen tie viljelypaikoille 

Jotta rikkakasveja voitaisiin torjua, on tärkeää tietää, miten ne päätyvät viljelmälle, taimitarhaan tai kasvihuoneeseen. 

Rikkakasvien leviämistapa riippuu tuotantoalueen tyypistä (kasvihuone, muovitunneli, avomaa, ruukku-/astiatuotanto avomaalla jne.). Epätoivotut kasvit leviävät lisäysaineistonsa avulla, kuten juurakoilla, kasvullisilla osilla, siemenillä ja mukuloilla.
Niiden leviämistä edistävät erityisesti 

  • tuuli 
  • eläimet 
  • ihmiset (lisäysaineistoa kulkeutuu esimerkiksi kenkien ja vaatteiden mukana) 
  • työkalut ja välineet (traktorit, kärryt, käsityökalut, ruohonleikkurit jne.) 
  • tarvikkeet ja materiaalit (istutusmateriaalit, kuten siemenet, taimet, multa ja kasvualustat, lannoitteet, vesi). 

Rikkakasvien torjunta Kekkilä Professional tuotteissa 

Turve on yksi Kekkilä Professional tuotteiden pääasiallisista raaka-aineista. Se kerätään huolella valituista kohteista, joissa on mahdollisimman vähän epäpuhtauksia.Rikkakasvien torjunta on osa tuotantomme jokaista vaihetta. Se perustuu monivuotiseen kokemukseemme laadukkaiden, ammattiviljelyyn tarkoitettujen kasvualustojen valmistuksesta. Torjunta alkaa saapuvien raaka-aineiden säännöllisellä testauksella rikkakasvien varalta sekä tuotantoalueiden hyvällä valmistelulla. Lisäksi varmistamme, että ylläpito on aina asianmukaista ja että turpeennostossa noudatetaan parhaita käytäntöjä. 

Pidämme varasto- ja tuotantoalueemme epäpuhtauksista vapaina sen varmistamiseksi, ettei tuotteisiimme pääsee epäpuhtauksia omissa tiloissamme. Rikkakasvien torjuntaan ei käytetä kemikaaleja missään tuotanto- tai toimitusketjun vaiheessa. 

Nyt tiedät kaiken tämän rikkakasveista ja mahdollisista syistä niiden esiintymiselle. Lue sarjan pian julkaistavasta toisesta artikkelista, miten voit itse torjua rikkakasveja viljelyksilläsi! 

Haku