Hyppää sisältöön

Vinkkejä aloittelevalle marjojen tunneliviljelijälle

11 elokuun, 2020

Marjojen viljely tunneleissa ja kasvihuoneissa rajoitetussa kasvualustassa on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Optimaalinen tuloksen saavuttamiseksi viljelijän on hyvä minimoida sadon määrää ja laatua heikentävät tekijät niin ennen viljelykauden alkua kuin sen aikana.

Viimeisimmät kasvukaudet ovat olleet avomaaviljelyssä todella ongelmallisia: runsas säteily, kuumuus, voimakkaat sateet, lumettomat talvet ja loputtomilta tuntuvat yöpakkaset keväällä ovat aiheuttaneet viljelijöille monia unettomia öitä. Lisäksi avomaaviljelyssä ongelmia voivat aiheuttaa maaperää saastuttavat juuristotaudit sekä tuholaiset, joiden torjuntaan on aina vain vähemmän torjunta-aineita. Tänä vuonna työvoiman saatavuus on tuonut vielä lisähaasteita, ja myös tulevaisuudessa työvoiman saatavuus voi hyvin olla heikompaa.

Tunneli- ja kasvihuoneviljelyssä voidaan ainakin osa näistä satoa vähentävistä ja laatua heikentävistä tekijöistä sulkea pois. Tietenkin kasvualustaviljelyssä on myös omat haasteensa. Aloittelevalle viljelijälle tulee monia uusia asioita opeteltavaksi. Seuraavaksi muutamia vinkkejä, joita on tullut vastaan viljelmillä kierrellessäni.

Toimenpiteet ennen kauden alkua

Jo ennen kauden alkua kannattaa tehdä kasvinsuojelusuunnitelma. On hyvä selvittää, mitkä taudit ja tuholaiset usein aiheuttavat ongelmia viljeltävän kasvin kohdalla ja miten niitä torjutaan. Tuholaisista suuria ongelmia aiheuttavat esimerkiksi kirvat, vihannespunkit, ripsiäiset ja luteet. Mansikalla härmä on tunneleissa ennemmin sääntö kuin poikkeus, ja juuristotaudit aiheuttavat ongelmia sekä mansikalla että vadelmalla.

Raspberries in tunnel

Estä tautien ja tuholaisten leviäminen

Tauteja ja tuholaisia voidaan estää parhaiten käyttämällä puhdasta taimimateriaalia. Taimien saapuessa niiden laatu tulee tarkistaa ja kannattaa heti ilmoittaa taimien myyjälle, jos laadussa on huomautettavaa. Epäilyttävät taimet kannattaa merkata ja mahdollisuuksien mukaan asettaa ruukut lähekkäin, jotta niiden hävittäminen on helpompaa myös viljelykauden aikana.

Juuristotauteja voidaan ehkäistä biologisilla ja kemiallisilla torjunta-aineilla. Kasvualustan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ilmavuuteen ja läpäisevyyteen. Suosituimmat marjanviljelykasvualustamme, FBM 640 Airboost ja Natural Control- sekä Container Board-levyt, koostuvatkin karkeasta turpeesta, sammalesta ja tupasvillasta. Myös niin sanottu kova turve läpäisee hyvin vettä ja on kestävä kasvualustamateriaali. Kovaa turvetta käytämme FBM Airboost Pot Mix-seoksissa.

Strawberry growing in gutters

Härmän torjunnan kannalta on tärkeää, että kasvualusta ei pääse kuivumaan kauden aikana. Turve-sammal-seos toimii silloin erinomaisesti, sillä sammal pidättää soluissaan aina vettä, ja antaa siten pienet kasteluvirheet paremmin anteeksi.

Oikea lannoitus takaa hyvän kasvun

Lannoitusta varten kannattaa myös tehdä suunnitelma. Raakavesianalyysin avulla voidaan tarkistaa, onko kasteluveden laatu riittävä ja sisältääkö se jotain, mitä pitää huomioida lannoituksessa. Valikoimastamme löytyvät täydellisesti veteen liukenevat kastelulannoitteet, kuten Marja-Superex ja kasvilajikohtaiset lannoitusohjeet. Kannattaa jo etukäteen tutustua lannoitusohjelmiimme, jotta lannoitus kaudella on kasvuvaiheelle oikea. Lannoitus tehdään yleensä joka kastelukerralla.

Strawberry roots

Toimenpiteet kauden aikana

Kasvuston tarkkailu on tärkein ongelmia ehkäisevä työ kaudella. Tarkkailtavia tekijöitä ovat tuholaiset, taudit ja kastelun toimivuus. Lisäksi vähintään muutaman päivän välein on syytä tarkistaa kasvualustan johtokyky, EC. Kastelua voidaan tarkkailla asettamalla tipun tai tihkun alle astia, josta voi nopeasti tarkistaa, onko vettä tullut. Toinen tapa on seurata ylikasteluveden määrää. Aurinkoisina päivinä tunnelin lämpötila voi kohota nopeasti, jolloin kasvusto voi kuivua hetkessä liikaa, mikäli kastelussa on ongelmia.

Kasvualustan johtokyvyn mittaaminen puristenesteestä

Johtokykyä suosittelemme seuraamaan kasvualustan puristenesteestä. Puristeneste otetaan mieluiten samaan aikaan päivästä, kun kastelusta on kulunut tietty aika. On tärkeää, että kasvualustan ravinnetaso on riittävä, jotta marjoihin saadaan makua ja laatu pysyy korkeana. Riittävä lannoitus varmistaa hyvän ja terveen kasvun, jolloin taudit ja tuholaisetkaan eivät iske taimiin helposti.  Liian korkea johtokyky taas rajoittaa kasvien kasvua.

Säännöllisellä johtokyvyn mittauksella ongelmiin ehditään puuttua ajoissa. Puristenestemittarin lisäksi monilla viljelijöillä on käytössä piikkimittari, jolla voidaan mitata kasvualustan johtokyky, kosteus ja lämpötila. Piikkimittarien käyttö on helppoa ja nopeaa. On hyvä huomioida, että piikkimittarien antamat arvot vaihtelevat suuresti eri mittareilla ja kasvualustan karkeus ja kosteus vaikuttavat niiden antamiin tuloksiin. Alkuun onkin hyvä verrata piikkimittarin tuloksia puristenestemittarin kanssa.

Täydellinen kosteustasapaino kasveillesi

Kasvualustan kosteutta voi seurata helposti myös ottamalla kourallisen kasvualustaa ruukusta ja puristamalla: vettä tulee irrota hyvin kasvualustasta. Jos vettä saa irti vain pari tippaa, on kasvualusta liian kuiva. Jos vesi irtoaa jo puristamatta kasvualustasta, on se liian märkää. Yöksi kasvualusta saa hieman kuivahtaa, sillä yöllä kasvi ei tarvitse vettä haihduttamiseen. Liika kosteus voi aiheuttaa ongelmia mm. härmän kanssa.

Puristeneste- ja lehtianalyysien avulla voidaan tehdä tarkempaa tulkintaa lannoituksen onnistumisesta ja kasvin ravinnetasapainosta. Analyysien ottamiseen löytyvät ohjeet analyysipalveluihin erikoistuneiden laboratorioiden sivuilta. Analyysejä pitää ottaa esimerkiksi eri kasvuvaiheiden aikana.

Aurinkoisina päivinä johtokyky voi nousta nopeasti, jos ravinneliuoksen johtokykyä ei lasketa ajoissa. Taas kylminä ja pilvisinä jaksoina, kun kastellaan vähemmän, voi olla syytä nostaa ravinneliuoksen johtokykyä.

Kokemuksista oppiminen

Viljelyssä tulee joka vuosi virheitä, joko itsestä tai muista syistä johtuvia. Kauden aikana olisikin hyvä laittaa ylös muistiinpanoja sääolosuhteista, lannoituksesta ja kasvinsuojelutoimenpiteistä. Niiden pohjalta voi ryhtyä suunnittelemaan taas seuraavaa kasvukautta.

Haku