Eija Lankinen explaining how to measure moisture level

Istutusvinkkejä mansikanviljelijöille

Työntekijöiden opastaminen mansikan istutukseen on syytä tehdä huolella. Kirjoitin muistilistan, mitä kannattaa ottaa huomioon istutuksessa.
  1. Kun taimimateriaali saapuu tilalle, tulee mansikan taimien laatu tarkistaa mahdollisimman pian.
   Kannattaa ottaa kuvia ja tehdä muistiinpanot, jos laadussa on vähänkin epäilyksiä. Lisäksi tulevaisuudessa kuvien ja muistiinpanojen avulla voi verrata taimilaatua eri vuosien välillä.

   

  1. Ennen mansikan taimien istutusta tarkista kasvualustan johtokyky ja pH.
   Selvitä kasvualustatoimittajalta, jos olet epävarma, mikä on ollut tuotteen tavoite johtokyky ja pH. Kun ostat kasvualustan luotettavalta toimittajalta, voit luottaa valmistajan ilmoittamiin tietoihin. Muista kuitenkin, että säilytysaika- ja tilat vaikuttavat johtokykyyn ja pH:n.

   

  1. Huolehdi oikeasta kosteustasosta kasvualustassa.
   Istutuksessa oikea kosteustaso on silloin, kun kasvualustanäytettä puristaessa vettä tulee muutama tippa. Suosittelemme lisäämään vettä kasvualustaan ohjeiden mukaisesti. Liian märkä kasvualusta voi aiheuttaa esimerkiksi juuristo-ongelmia ja liian kuiva kasvualusta hidastaa kasvuun lähtöä.

   

  1. Ruukkujen täytössä tulee huomioida oikea täyttömäärä.
   Jos kasvualusta on liian tiukkaan täytetty ruukkuun, ilmatila vähenee merkittävästi ja tämä voi aiheuttaa ongelmia kasvukaudella. Lisäksi kasvualustaa menee hukkaan, kun ruukut täytetään liian täyteen.

   

  1. Oikea istutussyvyys on tärkeää: mansikan juurten tulee olla kasvualustan pinnan alapuolella, kun taas kasvupiste tulisi jättää kasvualustan pinnan yläpuolella.
   Juuret tulisi asettaa mahdollisimman suoraan, niin etteivät ne jää rullalle. Näin varmistetaan juurten normaali kehitys ja taimen hyvä kasvuun lähtö.

   

  1. Istutuksen jälkeen kasvualusta tiivistetään kevyesti mansikan taimen ympäriltä.
   Jälleen kerran on tärkeää, ettei tiivistetä liikaa, jotta ilmatila säilyy juurille optimaalisena. Toimiva juuristo takaa hyvän sadon.

   

  1. Kasvualustan kosteus mansikan viljelyn alkuvaiheessa ei saa olla liian korkea.
   Kun juuristo on kehittynyt hyvin (noin 2-3 viikon kuluttua istutuksesta), voidaan kastelumäärää lisätä. Kasvualustan kosteutta kannattaa seurata joko manuaalisesti tai erilaisia mittausantureita käyttämällä eri puolilta tunnelia tai kasvihuonetta.

   

  1. Johtokyvyn ja pH:n tarkkailu viljelyn alusta saakka on erittäin tärkeää.
   Kun johtokykyä ja pH:ta tarkkaillaan päivittäin, voidaan nopeammin reagoida tarvittaviin muutoksiin. Johtokykyä ja pH:ta voidaan tarkkailla erilaisilla mittareilla. pH:n merkittävät muutokset turvepohjaisilla kasvualustoilla on yleensä melko harvinaista johtuen turpeen hyvästä bufferointikyvystä. Johtokyky voi nousta liikaa erityisesti aurinkoisina ja kuumina päivinä, kun kastellaan usein. Tarvittaessa kasvualustaa voidaan huuhtoa, jos näin pääsee käymään.

Kasvualustan johtokyvyn ja pH:n mittaus