5 vinkkiä lannoituksen suunnitteluun aloitteleville marjojen tunneli- ja kasvihuoneviljelijöille

Kun tilalla tehdään päätös aloittaa marjojen tunneli- tai kasvihuoneviljely rajoitetussa kasvualustassa, yksi tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä on lannoitus. Rajoitetussa kasvualustassa lannoitus tehdään kastelun mukana. Asiantuntija laatii reseptin, jota seuraamalla lannoitus toteutetaan. Tunneli- ja kasvihuoneviljelyssä lannoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi sadon määrään ja -laatuun, joten kastelun ja lannoituksen suunnittelu on tehtävä huolella. Seuraavaksi kerron viisi tekijää, jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

Kasvualustan johtokyvyn ja pH:n mittaus

Kasvin ravinnetasoa viljelyssä tarkkaillaan mittaamalla kasvualustassa olevan ravinneliuoksen sähkönjohtavuutta eli johtokykyä (Electrical Conductivity, EC). Johtokyvyn ja ravinnetason mittaamistapoja on monia ja niiden antamat lukuarvot ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Vinkkejä aloittelevalle marjojen tunneliviljelijälle

Marjojen viljely tunneleissa ja kasvihuoneissa rajoitetussa kasvualustassa on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Optimaalinen tuloksen saavuttamiseksi viljelijän on hyvä minimoida sadon määrää ja laatua heikentävät tekijät niin ennen viljelykauden alkua kuin sen aikana.

Miten päästä eroon rikkakasveista kasvihuoneessa

Tässä viljelyvinkkien ja -neuvojen artikkelissa käsittelemme tavallista viljelyyn liittyvää kysymystä: rikkakasveja. Ensiksi kerromme, mikä tekee kasvista rikkakasvin. Toiseksi käsittelemme rikkakasvien mahdollisia seurauksia viljelyksille. Lopuksi kerromme keinoista, joilla voi torjua rikkakasveja kasvihuoneessa.

Mitä rikkakasvit ovat?

Tämä on ensimmäinen osa rikkakasveja koskevasta kahden artikkelin sarjastamme. Tässä artikkelissa kerrotaan perustietoja rikkakasveista. Minkä tyyppisiä rikkakasveja on olemassa ja miten ne päätyvät viljelypaikoille? Toinen artikkeli julkaistaan muutaman viikon päästä, ja siinä kerrotaan lisää toimenpiteistä, joilla voit itse torjua ja hallita rikkakasvien leviämistä viljelyksilläsi.

Viljelyn aloitus Natural Control viljelylevyillä

Natural Control -levyt on valmistettu puristamalla kuivattu kasvualustamateriaali. Puristaminen mahdollistaa paremman kestävyyden kuljetuksen aikana. Kuivat levyt ovat kevyempiä ja täten helpompi ja edullisempi lastata ja kuljettaa. Seuraavat ohjeet kertovat, miten kuivatut ja puristetut levyt turvotetaan kastelemalla ennen istutusta.