Hyppää sisältöön

Kasvualustan valinta marjojen tunneli- ja kasvihuoneviljelyyn: 7 huomioitavaa tekijää

9 marraskuun, 2020

Kasvualustoissa on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. Rajoitetussa kasvualustassa viljeltävät marjakasvit ovat pääosin Suomessa mansikka ja vadelma, myös mustikan viljely on lisääntynyt tunneleissa. Seuraavaksi kerron muutamia asioita, jotka on syytä huomioida valittaessa kasvualustaa marjojen viljelyyn.

1. Hyvä vedenpidätyskyky ja riittävä ilmatila

Toimiakseen tehokkaasti kasvien juuristo tarvitsee optimaalisen ilma- ja vesitilan kasvualustassa. Kasvualustan huokostilavuuden täytyy olla korkea. Suosittelemmekin marjojen kasvualustaksi karkeaa turvetta, jolloin turvepartikkeleiden väliin jää riittävästi ilmatilaa terveen juuristokehityksen takaamiseksi. Vedenpidätyskykyä ja ilmatilaa voidaan lisätä myös sammalella ja perliitillä, joka lisää kasvualustan kapillaarisuutta.

2. Kestävä rakenne

Kasvualustan rakenteen tulee kestää koko kasvukauden ajan, niin ettei kokonaishuokostilavuus heikkene. Marjojen kasvualustoissa voidaan käyttää karkean turpeen lisänä yleensä tupasvillaa ja sammalta parantamaan kasvualustan kestävyyttä ja vedenläpäisykykyä. Lisäksi olemme testanneet viljelijöiden kanssa yhteistyössä ns. kovaa turvetta, joka on hienosta rakenteestaan huolimatta läpäisevä ja kestävä kasvualusta. Viljelytulokset ovat olleet erinomaisia.

3. Sopiva pH ja hyvä ravinteiden pidätys- ja puskurointikyky

Kasvualustan pH tulee olla sopiva viljeltävälle kasville. Turpeen pH on luonnostaan matala, joten sitä on helppo säätää kullekin kasville sopivaksi kalkitsemalla. Kalkitussa turpeessa pH pysyy stabiilina, sillä turve puskuroi pH:n vaihteluja. Turve pidättää hyvin vettä ja ravinteita, jolloin vettä ja lannoitteita kuluu kauden aikana vähemmän kuin monissa muissa kasvualustoissa.

4. Vapaa taudeista ja haitallisesta mikrobitoiminnasta

Erityisesti mansikka ja vadelma ovat herkkiä erilaisille juuristotaudeille, joita aiheuttavat mm. FusariumPythium ja Phytophthora-sienet. Juuristotauteja voidaan ehkäistä biologisilla ja kemiallisilla torjunta-aineilla sekä käyttämällä puhdasta taimimateriaalia. Lisäksi on tärkeää, että viljelyssä käytetty kasvualusta on vapaa näistä juuristotauteja aiheuttavista sienistä. Monet juuristojen sienitaudit pitävät kosteasta ja vähän ilmatilaa sisältävästä kasvualustasta, joten juuristotauteja voidaan ehkäistä käyttämällä läpäisevää ja ilmavaa kasvualustaa. Turpeen ja sammaleen hyötymikrobit parantavat kasvien vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan.

5. Hyvä saatavuus ja tasalaatuisuus

Viljelijälle on tärkeää tietää, että hänen käyttämäänsä kasvualustaa on saatavilla myös tulevina vuosina. Uuden kasvualustan käyttöönotto vaatii aina opettelua esimerkiksi kastelun ja lannoituksen hallinnassa. Kasvualusta ei saa sisältää epäpuhtauksia ja sen tulee olla tasalaatuista vuodesta toiseen. Kasvualustan tulee olla puhdas rikkaruohoista ja niiden siemenistä.

6. Ympäristöystävällisyys

Monen viljelijän kasvualustavalintaan vaikuttaa nykyään myös kasvualustan kierrätettävyys ja ekologisuus. Kotimaisuus takaa sen, että kuljetusmatkat ovat lyhyitä ja tuotantomenetelmät ympäristöä säästäviä. Turpeen ja sammalen vettä ja ravinteita pidättävä ominaisuus vähentää niiden kulutusta, mikä on ekologista ja myös kustannustehokasta.

7. Soveltuvuus viljeltävälle kasville ja tilan viljelytekniikkaan

Esimerkiksi käytettävät ruukuntäyttökoneet ja tilan kastelujärjestelmä voivat vaikuttaa kasvualustan valintaan. Usein ruukuntäyttökoneet edellyttävät, että kasvualusta ei sisällä liian karkeita partikkeleita. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi aiemmin mainittu kova turve, joka soveltuu hienon rakenteensa vuoksi erinomaisesti ruukuntäyttökoneisiin. Jos kastelulaitteistojen toiminnassa tai kasteluveden saatavuudessa on haasteita, turve ja sammal antavat pienet kasteluvirheet anteeksi. Kasvualustan käsittely tilalla tulee olla helppoa.

 

Kevät on tunnelitilojen kiireisintä aikaa. Kekkilän uutuustuote vähentää mansikan ja vadelman ruukkujen täyttöön käytettyä työaikaa. Lue lisää uutuuksistamme Container Boardista ja Raspberry Blockista ja muista tuotteistamme marjanviljelyyn osoitteesta:  https://www.kekkilaprofessional.com/fi/tuotteet/marjat/

Haku