Hyppää sisältöön

Marjanviljely siirtyy rajoitettuun kasvualustaan

4 joulukuun, 2018

Marjojen kuten mansikoiden, vadelmien ja mustikoiden peltoviljely avomaalla siirtyy enenvissä määrin ns. tunneliviljelyksi. Tunneliviljelyn etuja ovat pidempi kasvukausi ja aikaisempi sato, joka on laadukkaampi ja viljelijän tarkasti ajoittama.

Rajoitetussa kasvualustassa ja katteen alla viljelyssä on paljon etuja peltoviljelyyn verrattuna, jossa juuret ovat alttiina kasvitaudeille ja rikkaruohoille.

4 tunneliviljelyn tärkeintä etua

  1. Rajoitettu kasvualusta mahdollistaa kastelun ja lannoituksen paremman hallinnan ja säätämisen muiden vähemmän hallittavissa olevien kasvutekijöiden suhteen.
  2. Tunnelissa voidaan kerätä enemmän lämpösummaa ja pidenetää viljelykautta sekä suojautua sateelta.
  3. Rajoitettu kasvualusta voidaan nostaa irti maasta, mukavammalle työskentelykorkeudelle.
  4. Tunneli, jossa käytetään rajoitettua kasvualustaa, voidaan pystyttää esimerkiksi lähemmäs kuluttajaa tai hyvää raakavesi lähdettä

Parahaat kasvualustat marjanviljelyyn

Kasvualustan ominaisuudet määräävät pitkälle millainen kastelu- ja lannoitustekniikka viljelyyn voidaan valita. Koska rajoitettu kasvualusta rakennetaan erilaisista komponenteista, voidaan sen ominaisuuksiin vaikuttaa ja tehdä siitä juuri sellainen kuin viljelyolosuhteet ja -tekniikka edellyttävät.

4 tärkeintä hyvän kasvualustan ominaisuutta:

  1. Pidättää sopivasti vettä
  2. Kastuu tasaisesti alhaalta ylös saakka, jolloin myös juuristo pystyy käyttämään koko kasvualustan tilavuuden paremmin hyväkseen
  3. Riittävästi juurille tärkeää ilmatilaa ja kesätävä rakenne, joka säilyy ilmavana koko viljelyn ajan
  4. Riittävän läpäisevä rakenne, joka mahdollistaa ylikastelun

Miksi valita turvepohjainen kasvualusta?

Turve on tärkeä rajoitetun kasvualustan komponentti. Lisäämällä runsaasti hyötymikrobeja sisältävään turpeeseen rakennetta vahvistavia ja läpäisevyyttä parantavia komponentteja saadaan rakennettua optimaalinen rajoitettu kasvualusta myös marjanviljelyyn. Turpeeseen lisätty kookos, tupasvillamurska tai sammal parantavat kasvualustan rakenteen kestoa. Tupasvillamurske parantaa kasvualustan läpäisevyyttä ja mahdollistaa alustan ylikastelun.

Kalkitun turpeen hyvä pH:n puskurointikyky mahdollistaa turvallisen kastelun myös happamilla pintavesillä.

Lannoitus on helppoa

Turvevoittoisessa kasvualustassa lannoitus on helppoa, koska silloin pärjätään yksinkertaisimmillaan pelkällä seoslannoitteella sekä yhdellä käyttö- tai emoliuossäiliöllä. Kalkitussa turvevoittoisessa alustassa kalsiumia ja magnesiumia riittää kasvuun ilman kalsiumnitraatin lisäämistä lannoitusohjelmaan. Jos kalkitun turpeen osuus kasvualustaseoksessa jää pieneksi, tarvitaan lannoituksessa seoslannoitteen lisäksi myös kalsiumnitraattia ja sille oma emoliuossäiliönsä.

Kalsium on tärkeä ravinne mansikalle varsinkin taimen voimakkaan ns. vegetatiivisen kasvun aikana. Aikaisin keväällä lämmittämättömässä tunnelissa voi ilmankosteuden hallinta olla vaikeaa. Koska kalsium liikkuu kasvissa ainoastaan haihdutusvirtauksen mukana, niin kosteasta huoneilmasta tai liian kuivasta alustasta sitä ei välttämättä kulkeudu riittävästi kasviin.

Kastelua ja lannoitusta säädetään sääolojen ja kasvuvaiheen mukaan

Ravinneliuoskastelua voidaan rytmittää eri vuorokauden aikoina niin, että kasvualustan ja kasvuston kosteutta kyetään hallitsemaan ja samalla pienennetään esim. härmän leviämisen riskiä. Tasapainoiseen kasvuun, ja esimerkiksi härmän torjuntaan, voidaan vaikuttaa säätelemällä kasvualustan johtokykyä sekä typen ja kaliumin suhdetta eri kasvuvaiheissa.

Ylikastelulla saadaan ravinteet ja vesi tasaisemmin kasvin käyttöön. Virhetilanteissa ylikastelulla voidaan kasvualustaa huuhdella ja samalla tasata sen johtokykyä ja kosteutta. Rajoitetun kasvualustan käyttö mahdollistaa myös ylikasteluveden kierrätyksen.

Kasvin optimaalinen kasvu edellyttää, että ravinneliuosta on kasvin saatavilla riittävästi ja että se kiertää tehokkaasti kasvin läpi. Rajoitettu kasvualusta mahdollistaa kasvualustan kosteuden tarkkailun erilaisilla apuvälineillä. Painekompensoitu tippukastelu varmistaa tasaisen kastelun pitkissä kastelulinjoissa. Kasvualustan painon mukaan voidaan kasvualustaa punnita ja määritellä kosteustilaa sekä ohjata kastelua. Uutuutena markkinoille ovat tulleet alustan kosteutta mittaavat ”piikkianturit”, jotka niin ikään voivat ohjata kasteluautomatiikka tai välittää viljelijälle reaaliaikaista tietoa kasvualustan kosteudesta.

Kasvualustan ravinnetilaa voidaan seurata esim. mittaamalla johtokykymittarilla ylikasteluveden väkevyyttä. Varmempi tapa kasvualustan ravinnetilan seurantaan ja antoliuoksen väkevyyden säätöön on tarkkailla säännöllisesti kasvualustan puristenesteen väkevyyttä.

Johtokyvyn seurantaan kätevä apuväline on ns. piikkimittari, joka on kehitetty kivivillalevyn sähkönjohtokyvyn tarkkailuun. Se on kätevästi sovellettavissa myös orgaanisen kasvualustan tarkkailuun. Samalla mittarilla ja samalla mittauksella saadaan alustan johtokyvyn lisäksi selville sekä alustan kosteus -% että lämpötila.

Tunneliviljelyn ja rajoitettu kasvualustan käyttö luovat myös uusia mahdollisuuksia yhdistellä saman kasvukauden viljelyohjelmaan esimerkiksi marjojen ja erilaisten pikkuvihannesten yhdistelmiä.

Haku